پایه فیلتر روغن پژو 206

210,000 تومان

از آنجا که وجود روغن موتور برای خودرو یک موضوع حیاتی است، فیلتر روغن موتور بر روی پایه فیلتر روغن، با کمک رزوه‌هایی که داخل صافی روغن موتور و بر روی پایه فیلتر روغن قرار دارد، پیچ می‌شود.

پایه فیلتر روغن پژو 206
پایه فیلتر روغن پژو 206