وایر شمع پراید ساژم

240,000 تومان

یکی از قطعات داخلی مهم پراید، وایر شمع پراید ساژم بوده که با شمع و موتور ماشین ارتباط دارد. به بیان دیگر این قطعه میزان انرژی و برق لازم برای عملکرد بهینه موتور را تامین می‌کند.

وایر شمع پراید ساژم
وایر شمع پراید ساژم