مگنت دلکو پراید کاربراتور

650,000 تومان

مگنت دلکو پراید کاربراتور، به منظور ایجاد جرقه استفاده می‌شود. به بیان ساده‌تر سیستم مگنتی بدون باتری جرقه تولید کرده و پس از تقویت جریان برق، آن را با زمان‌بندی مناسب به شمع‌های خودرو می‌رساند.

مگنت دلکو پراید کاربراتور
مگنت دلکو پراید کاربراتور