مپ ساژم

450,000 تومان

مپ ساژم، یکی از قطعات داخلی ماشین است که اطلاعات خود را به کامپیوتر خودرو ارسال می‌کند. این قطعه یدکی از اهمیت بسیاری برخوردار است از همین رو سالم بودن آن برای عملکرد خودرو مهم است.

مپ ساژم
مپ ساژم