قفل صندوق پراید آرمین تیتان

125,000 تومان

وظیفه قفل صندوق پراید آرمین تیتان، محافظت از صندوق عقب خودرو است. این قطعه یدکی تحت شرایطی دچار اختلال در عملکرد می‌شود، در ادامه به برخی از موارد خرابی‌ قفل صندوق عقب اشاره شده است:

قفل صندوق پراید
قفل صندوق پراید آرمین تیتان