قاب ریموت پراید ۱۳۱

35,000 تومان

قاب ریموت پراید ۱۳۱، قطعه‌ای که است که بر روی ریموت کنترل خودرو نصب می‌شود و از اجزای درون آن محافظت می‌کند.

قاب ریموت پراید ۱۳۱
قاب ریموت پراید ۱۳۱