فیوز 2 شاخ 50 آمپر تیبایی (10 عددی)

177,600 تومان

فیوز 2 شاخ 50 آمپر تیبایی، ابزاری است که هنگام بالا رفتن برق ماشین بیش از حد مجاز، جریان برق را قطع کرده و مانع آسیب دیدن تجهیزات الکتریکی اتومبیل می‌شود.

فیوز 2 شاخ 50 آمپر تیبایی (10 عددی)
فیوز 2 شاخ 50 آمپر تیبایی (10 عددی)