فیوز ریز 2شاخ 30 آمپر پژو 206

200,000 تومان

فیوز ریز 2شاخ 30 آمپر پژو 206، وظیفه تنظیم برق ورودی قطعات برقی خودرو را بر عهده دارد. به این صورت که هنگام وجود بار اضافی، اتصال جریان برق به تجهیزات را قطع کرده و مانع از آسیب دیدن قطعه و سیستم برقی اتومبیل می‌شود.

فیوز ریز 2شاخ 30 آمپر پژو 206
فیوز ریز 2شاخ 30 آمپر پژو 206