فیوز ریز 2شاخ 10 آمپر پژو 206

200,000 تومان

فیوز ریز 2شاخ 10 آمپر پژو 206 وظیفه دارد تا تجهیزات الکتریکی خودرو را در برابر‎‌ جریان‌های بیشتر از مقادیر معین شده محافظت کند.

فیوز ریز 2شاخ 10 آمپر پژو 206
فیوز ریز 2شاخ 10 آمپر پژو 206