دستگاه شیشه بالابر جلو راست دنا پلاس ابری

1,150,000 تومان

دستگاه شیشه بالابر جلو راست دنا پلاس ابری، وظیفه هماهنگی بین موتور بالابر شیشه و سایر اجزای پنجره را بر عهده دارد.

شیشه بالابر جلو چپ و راست دنا پلاس
دستگاه شیشه بالابر جلو راست دنا پلاس ابری