سیم دور موتور ساژم

125,000 تومان

سیم دور موتور ساژم که به آن سنسور دور موتور نیز می‌گویند، قطعه‌ الکتریکی است که مقابل چرخ دندانه‌دار روی فلایول، نصب شده است.

سیم دور موتور ساژم
سیم دور موتور ساژم