سوکت کلید یک پل

28,000 تومان

سوکت کلید تک پل شیشه بالابر قطعه‌ای است که کلید تک پل را مجهز به نیروی الکتریکی می‌کند.

سوکت کلید یک پل
سوکت کلید یک پل