سوکت موتور فن یک دور مادگی پراید

31,200 تومان

سوکت موتور فن تک دور مادگی پراید به منظور کنترل و  پایین آوردن دمای رادیاتور در خودرو استفاده می‌شود.

سوکت موتور فن یک دور مادگی پراید
سوکت موتور فن یک دور مادگی پراید