سوکت مدول بخاری

51,000 تومان

سوکت مدول بخاری، قطعه ساده و کوچکی بوده که وجود آن در سیستم احتراق ماشین‌ امری ضروری است.

 

سوکت مدول بخاری و کوئل 2000
سوکت مدول بخاری