سوکت سوزن دیزل

32,000 تومان

سوکت سوزن انژکتور دیزل قطعه‌ای که در خودروهای دیزلی وجود داد. در واقع این وسیله باعث اتصال یکی از مهم‌ترین قطعات بخش پمپ سوخت سیستم‌های دیزلی یعنی سوزن‌ انژکتور می‌شود.

سوکت سوزن دیزل
سوکت سوزن دیزل