سوکت راهنما پارک پراید

18,000 تومان

سوکت راهنما پارک پراید قطعه‌ای است که نقش مهمی در ماشین پراید ایفا می‌کند. این قطعه هنگام پارک کردن خودرو و یا خروج از پارک کاربرد فراوانی دارد.

سوکت راهنما پارک پراید
سوکت راهنما پارک پراید