سوکت دسته برف پاک کن

65,000 تومان

سوکت دسته برف پاک کن یکی از اجزای سیستم برف پاک کن است. این سیستم یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های ماشین بوده که نقش مهمی در افزایش ایمنی ماشین ایفا می‌کند.

سوکت دسته برف پاک کن
سوکت دسته برف پاک کن