سوکت خطر عقب پراید 131

65,000 تومان

وظیفه سوکت چراغ خطر عقب پراید 131، اتصال چراغ خطر عقب خودروی پراید به سیستم روشنایی و امنیتی ماشین است.

سوکت خطر عقب پراید 131
سوکت خطر عقب پراید 131