سوکت جعبه فیوز کالسکه ای مشکی

40,000 تومان

سوکت جعبه فیوز کالسکه ای مشکی، یکی از قطعاتی است که در جعبه فیوز به کار برده می‌شود. این قطعه یدکی در نهایت باعث عملکرد مناسب فیوزها در ماشین می‌شود.

سوکت جعبه فیوز کالسکه ای مشکی
سوکت جعبه فیوز کالسکه ای مشکی