سوکت جعبه فیوز کالسکه ای قهوه ای

30,000 تومان

سوکت جعبه فیوز کالسکه ای قهوه ای، سوکتی است که در سیستم برقی ماشین کاربرد دارد، در واقع این سوکت یکی از قطعات جعبه فیوز خودرو است.

سوکت جعبه فیوز کالسکه ای سه رنگ
سوکت جعبه فیوز کالسکه ای قهوه ای