سوکت بنزین سر کج

35,000 تومان

سوکت بنزین سر کج یکی از اجزای مهم سیستم سوخت‌رسانی خودرو بوده که در اتصالات ریل‌های سوخت مانند ورود و خروج در پمپ بنزین داخل باک، اتصال به فیلتر بنزین و یا اتصال به مانیفولد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوکت بنزین سر کج
سوکت بنزین سر کج