سوزن انژکتور زیمنس پراید | روا

403,000 تومان

محل قرارگیری سوزن انژکتور زیمنس پراید در ورودی سیلندر است.

سوزن انژکتور پراید زیمنس
سوزن انژکتور زیمنس پراید | روا