سنسور کیلومتر L90

205,000 تومان

سنسور کیلومتر L90 یا سنسور سرعت، قطعه‌ای است که خروجی‌های مختلفی دارد که به وسیله آنها ارسال پالس انجام می‌شود.

سنسور کیلومتر L90
سنسور کیلومتر L90