سنسور میل سوپاپ پراید زیمنس

260,000 تومان

سنسور میل سوپاپ پراید زیمنس شامل یک المنت سنسو رهاد و یک قطعه نیمه هادی می‌شود که جریان از آن عبور می‌کند. این سنسور در قسمت انتهای میل سوپاپ و در مقابل یک زائده دایره‌ای شکل نصب می‌شود.

سنسور میل سوپاپ پراید زیمنس
سنسور میل سوپاپ پراید زیمنس