سنسور دریچه گاز پراید جدید

400,000 تومان

سنسور دریچه گاز پراید جدید، قطعه‌ای الکترونیکی است که نسبت به سایر سنسورهای موجود در ماشین طول عمر بیشتری دارد. از آنجا که وظیفه این قطعه یدکی گاز خوردن خودرو است.

سنسور دریچه گاز پراید جدید
سنسور دریچه گاز پراید جدید