سرباطری سربی

50,000 تومان

سرباطری سربی (دستی) که به آن کانکتور باطری نیز می‌گویند، یک نوع ابزار اتصال دهنده سیم برق مثبت و منفی به بانری خودرو است.

 

سر باتری سربی
سرباطری سربی