رله کتابی سبز 4 فیش

68,000 تومان

رله کتابی سبز 4 فیش یکی از قطعات الکترونیکی خودرو است که در مدار فن رادیاتور نصب می‌شود. وجود این قطعه یدکی باعث می‌شود پروانه رادیاتور با سرعت مناسبی بچرخد و موتور ماشین را خنک کند.

رله کتابی سبز 4 فیش
رله کتابی سبز 4 فیش