رله فن سبز پژو ۲۰۶

68,000 تومان

وظیفه رله فن سبز پژو ۲۰۶ خنک کردن موتور برای حفظ دمای مطلوب خودرو است.

رله فن سبز پژو ۲۰۶
رله فن سبز پژو ۲۰۶