دنده استارت پراید قدیم

255,600 تومان

دنده استارت پراید قدیم، در بالای دستگاه استارت قرار داشته و وظیفه آن انتقال قدرت از روتور استارت به فلایویل است.

دنده استارت پراید قدیم
دنده استارت پراید قدیم