درب مخزن هیدرولیک پژو 206

60,000 تومان

درب مخزن هیدرولیک پژو 206، قطعه‌ای است که بر روی مخزن روغن نصب می‌شود. مخزن روغن نیز جایی است که در آن روغن هیدرولیک نگهداری می‌شود. مخزن روغن در واقع جایی است که در آن آب، لجن و ذرات فلزی ته‌نشین شده و حباب‌های هوا به سطح روغن رفته و از آن خارج می‌شوند.

درب مخزن هیدرولیک پژو 206
درب مخزن هیدرولیک پژو 206