جا لامپی خطر عقب یک کنتاکت (10 عددی)

100,000 تومان

جا لامپی خطر عقب یک کنتاکت، در قسمت انتهای ماشین و پشت چراغ خطر اصلی نصب شده و لامپ‌ها درون این قاب قرار می‌گیرند.

جا لامپی خطر عقب یک کنتاکت
جا لامپی خطر عقب یک کنتاکت (10 عددی)