جا لامپی خطر عقب دو کنتاکت (10 عددی)

110,000 تومان

جا لامپی خطر عقب دو کنتاکت، در قسمت عقبی خودرو و پشت چراغ خطر اصلی نصب شده و لامپ‌ها بر روی این قطعه نصب می‌شوند.

جا لامپی خطر عقب دو کنتاکت
جا لامپی خطر عقب دو کنتاکت (10 عددی)