تیغه برف پاک کن 18،20 تیبا- ریو

150,000 تومان

تیغه برف پاک کن 18،20 تیبا- ریو به وسیله اهرم‌های مخصوصی، به یک موتور الکتریکی وصل می‌شوند و با چرخیدن موتور اهرم به طرف سمت چپ و راست حرکت می‌کنند

تیغه 18،20برف پاک کن تیبا- ریو
تیغه برف پاک کن 18،20 تیبا- ریو