آچار چرخ پراید

110,000 تومان

آچار چرخ پراید، یکی از ضروری‌ترین و کارآمدترین ابزارها برای خودرو پراید است. درواقع آچار چرخ وسیله‌ای که یک سر آن به اندازه پیچ چرخ خودرو پراید است و سر دیگر آن مانند یک پیچ گوشتی دو سوی بزرگ عمل می‌کند.

 

آچار چرخ پراید
آچار چرخ پراید