آفتامات دینام پرشیا ۱۸۰۰

332,000 تومان

آفتامات دینام پرشیا ۱۸۰۰، یک هسته آهنی در مرکز خود دارد که یک سیم پیچ به شکل موازی به دور آن پیچیده شده است.

آفتامات دینام پرشیا ۱۸۰۰
آفتامات دینام پرشیا ۱۸۰۰