آرمیچر استارت پژو 405-سمند -پرشیا

530,000 تومان

آرمیچر استارت پژو 405-سمند -پرشیا، وظیفه روشن کردن خودرو را بر عهده دارد. در واقع استارت، یک قطعه برقی بوده که از آرمیچر، زغال، دنده استارت، اتوماتیک استارت و… تشکیل شده است.

آرمیچر استارت پژو 405-سمند -پرشیا
آرمیچر استارت پژو 405-سمند -پرشیا