سوکت دسته راهنما بزرگ

70,000 تومان

سوکت دسته راهنما بزرگ، قطعه‌ای درون سیستم دسته راهنما است. دسته راهنمای ماشین به منظور روشن و خاموش کردن چراغ راهنما استفاده می‌شود. در واقع اگر این دسته به سمت بالا باشد، چراغ سمت راست و اگر  به سمت پایین باشد، چراغ سمت چپ فعال می‌شود.

 

سوکت دسته راهنما بزرگ پژو
سوکت دسته راهنما بزرگ