پمپ درب باک پایه دار

215,000 تومان

وظیفه پمپ درب باک پایه دار، باز و بسته کردن درب باک خودرو است. این قطعه یدکی داخل بدنه خودرو و در قسمت عقب و سمت چپ قرار دارد. پمپ درب باک اتومبیل برای باز و بسته شدن راحت درب باک بیرونی استفاده می‌شود.

پمپ درب باک پایه دار
پمپ درب باک پایه دار