موتور برف پاک کن پراید

790,000 تومان

موتور برف پاک کن پراید یک قطعه‌ای مکانیکی متحرک بوده که به وسیله تیغه برف پاکن باعث پاک شدن شیشه اتومبیل می‌شود. گاهی ممکن است این قطعه یدکی مستهلک شود که در این صورت می‌تواند سروصدای بسیاری تولید کند.

موتور برف پاک کن پراید
موتور برف پاک کن پراید