مقاومت فن L90

70,000 تومان

مقاومت فن  L90، قطعه‌ای برقی درون خودرو است که برای انجام برخی اقدامات در نزدیکی فن ماشین قرار داده می‌شود.

مقاومت فن L90
مقاومت فن L90