لوله بنزین کوچک

46,800 تومان

لوله بنزین کوچک، یکی از مهم‌ترین قطعات در سیستم سوخت‌رسانی ماشین است. این قطعات سوخت و یا بنزین را به باک خودرو منتقل می‌کنند.

لوله بنزین کوچک
لوله بنزین کوچک