فیوز ریز 2شاخ 25 آمپر پژو 206

178,800 تومان

فیوز ریز 2شاخ 25 آمپر پژو 206 وظیفه حفاظت از قطعات الکتریکی خودرو را بر عهده داشته و معمولا درون یک جعبه در دسترس راننده قرار دارند که به آن جعه فیوز می‌گویند.

فیوز ریز 2شاخ 25 آمپر پژو 206
فیوز ریز 2شاخ 25 آمپر پژو 206