سوکت میل سوپاپ زینمس

45,000 تومان

سوکت میل سوپاپ زینمس، یکی از قطعات مهم و تاثیرگذار در عملکرد میل سوپاپ است که شرایط دقیق میل سوپاپ را به کامپیوتر خودرو گزارش می‌دهد.

 

سوکت میل سوپاپ زینمس
سوکت میل سوپاپ زینمس