سوکت صافی بنزین EF7

41,000 تومان

سوکت صافی بنزین EF7، در اتصالات ریل‌های سوخت مانند ورود و خروج در پمپ بنزین داخل باک، اتصال به فیلتر بنزین و یا اتصال به مانیفولد استفاده می‌شود.

 

سوکت صافی بنزین EF7
سوکت صافی بنزین EF7