سوکت ده فیش مادگی

65,000 تومان

سوکت ده فیش مادگی، قطعه‌ای است که در سیستم الکتریکی ماشین کاربرد دارد. نام دیگر این سوکت، کانکتور ده فیش مادگی بوده و جزئی از سیستم برق‌رسانی خودرو است و وظیفه اتصال قطعات مختلف به یکدیگر را بر عهده دارد.

 

سوکت ده فیش مادگی
سوکت ده فیش مادگی