سوکت دسته راهنما نیسان

70,000 تومان

سوکت دسته راهنما نیسان یکی از اجزایی است که نقش مهمی در خودرو ایفا می‌کند. چرا که این قطعه با عملکرد دسته راهنما ارتباط نزدیکی دارد.

سوکت دسته راهنما نیسان
سوکت دسته راهنما نیسان