دستگاه شیشه بالابر جلو راست پراید ابری

1,080,000 تومان

وظیفه دستگاه شیشه بالابر جلو راست پراید ابری، ایجاد هماهنگی میان موتور بالابر شیشه و سایر اجزای آن است.

 

دستگاه شیشه بالابر جلو چپ و راست پراید
دستگاه شیشه بالابر جلو راست پراید ابری