دستگاه شیشه بالابر جلو راست تیبا و کوئیک و ساینا ابری

1,115,000 تومان

دستگاه شیشه بالابر جلو راست تیبا و کوئیک و ساینا ابری، وظیفه ایجاد هماهنگی میان موتور بالابر شیشه و سایر اجزای شیشه خودرو را برعهده دارد.

دستگاه شیشه بالابر جلو چپ و راست تیبا و کوئیک و ساینا
دستگاه شیشه بالابر جلو راست تیبا و کوئیک و ساینا ابری