جا لامپی پرژکتور زانتیا

50,000 تومان

جا لامپی پروژکتور زانتیا، قطعه‌ای که لامپ پرژکتور درون آن نصب شده و به نوعی مرکز اصلی روشن شدن لامپ‌ها محسوب می‌شود.

جا لامپی پرژکتور زانتیا
جا لامپی پرژکتور زانتیا