آنتن سقفی کوتاه خودرو (10 عددی)

150,000 تومان

وظیفه آنتن سقفی کوتاه خودرو، تبدیل امواج الکترومغناطیسی به ولتاژ مورد استفاده در یک مدار و همچنین تبدیل آن ولتاژ به امواج الکترومغناطیسی که به رادیو پخش ماشین فرستاده شود، است.

آنتن سقفی خودرو
آنتن سقفی کوتاه خودرو (10 عددی)